Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimarts 26 de gener de 2021, Sup. 22

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Correcció d'errors del Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la modernització de l'Administració pública i per a l'execució del Pla de recuperació, transformació i resiliència.

MINISTERI D'EDUCACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONAL

  • Ordre EFP/38/2021, de 21 de gener, per la qual es modifica l'Ordre EFP/1418/2018, de 27 de desembre, per la qual es crea la Junta de Contractació i es constitueix la Mesa de Contractació del Ministeri d'Educació i Formació Professional.

MINISTERI DE TREBALL I ECONOMIA SOCIAL

  • Correcció d'errors de l'Ordre TES/1303/2020, de 31 de desembre, per la qual es crea i es regula la Comissió Assessora d'Estudis i s'estableix la regulació del programa d'estudis del departament.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid