Us trobeu en

Suplement en llengua catalana del BOE: Dimecres 27 de gener de 2021, Sup. 23

I. Disposicions generals

CAP DE L'ESTAT

  • Reial decret llei 2/2021, de 26 de gener, de reforç i consolidació de mesures socials en defensa de l'ocupació.

MINISTERI D'AGRICULTURA, PESCA I ALIMENTACIÓ

  • Reial decret 41/2021, de 26 de gener, pel qual s'estableixen les disposicions específiques per a l'aplicació els anys 2021 i 2022 dels reials decrets 1075/2014, 1076/2014, 1077/2014 i 1078/2014, tots els quals de 19 de desembre, dictats per a l'aplicació a Espanya de la política agrícola comuna.

  • Reial decret 42/2021, de 26 de gener, pel qual es modifica el Reial decret 1440/1999, de 10 de setembre, pel qual es regula l'exercici de la pesca amb arts d'arrossegament de fons al calador nacional de la Mediterrània.

MINISTERI DE LA PRESIDÈNCIA, RELACIONS AMB LES CORTS I MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

  • Reial decret 44/2021, de 26 de gener, pel qual es crea la Comissió de Coordinació entre el Ministeri de Consum, el Ministeri de Sanitat i el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació, en relació amb l'Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició.

MINISTERI D'AFERS ECONÒMICS I TRANSFORMACIÓ DIGITAL

MINISTERI D'INCLUSIÓ, SEGURETAT SOCIAL I MIGRACIONS

  • Reial decret 46/2021, de 26 de gener, sobre revaloració de les pensions del sistema de la Seguretat Social, de les pensions de classes passives i d'altres prestacions socials públiques per a l'exercici 2021.

  • Ordre ISM/45/2021, de 21 de gener, per la qual es crea la Comissió Ministerial d'Administració Digital i se'n regulen la composició i les funcions.

pujar

Agència Estatal Butlletí Oficial de l'Estat

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid