Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Ministerio de la Presidencia Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

BOEren euskarazko gehigarria: Osteguna 12 de urtarrila de 2017, 10 Zk.

Sarrerako aurkibidea

I. Xedapen orokorrak

KANPO ARAZOETAKO ETA LANKIDETZAKO MINISTERIOA

  • Zuzenketak, 2014koak, Itsasontziek eragindako kutsadura prebenitzeko 1973ko nazioarteko hitzarmenari buruzko 1978ko Protokoloaren Eranskinari eginak Londresen 2014ko urriaren 17an, MEPC.257(67) Ebazpenaren bidez (MARPOL Hitzarmenaren III. eranskinaren gehigarriari egindako zuzenketa, fardeletan garraiatzen diren substantziak kaltegarriak diren zehazteko irizpideei buruzkoa).

  • Zuzenketak, 2014koak, Itsasontziek eragindako kutsadura prebenitzeko 1973ko nazioarteko hitzarmena —1978ko Protokoloak aldatua— zuzentzen duen 1997ko Protokoloaren Eranskinari eginak Londresen 2014ko urriaren 17an, MEPC.258(67) Ebazpenaren bidez (MARPOL Hitzarmenaren VI. Eranskinaren 2. eta 13. arauei eta IAPP ziurtagiriaren gehigarriari egindako zuzenketak).

AUZITEGI GORENA

  • Epaia, 2016ko urriaren 27koa, Auzitegi Gorenaren Hirugarren Salarena, Itsasbazterren Araudi Orokorra Onartzen duen urriaren 10eko 876/2014 Errege Dekretuaren aurka jarritako errekurtsoa partzialki baiesten duena eta haren bigarren xedapen gehigarriaren 9.b) zenbakia baliogabetzen duena.

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril