Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Osteguna 9 de otsaila de 2017, Zk. 34

I. Xedapen orokorrak

AUZITEGI KONSTITUZIONALA

  • 4864-2016 konstituzio-kontrakotasuneko arazoa, ustez Konstituzioaren 31.1 artikulua urra dezakeen Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bategina onartzen duen martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren 107. artikulua dela-eta aurkeztua.

  • 4865-2016 konstituzio-kontrakotasuneko arazoa, ustez Konstituzioaren 31.1 artikulua urra dezakeen Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bategina onartzen duen martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren 107. artikulua dela-eta aurkeztua.

  • 4866-2016 konstituzio-kontrakotasuneko arazoa, ustez Konstituzioaren 31.1 artikulua urra dezakeen Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bategina onartzen duen martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren 107. artikulua dela-eta aurkeztua.

  • 4867-2016 konstituzio-kontrakotasuneko arazoa, ustez Konstituzioaren 31. artikulua urra dezakeen Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bategina onartzen duen martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren 107. artikulua dela-eta aurkeztua.

  • 4868-2016 konstituzio-kontrakotasuneko arazoa, ustez Konstituzioaren 31.1 artikulua urra dezakeen Toki Ogasunak Arautzen dituen Legearen testu bategina onartzen duen martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren 107. artikulua dela-eta aurkeztua.

  • 4952-2016 konstituzio-kontrakotasuneko errekurtsoa, Aragoiko Gobernuaren abenduaren 15eko 3/2015 Lege Dekretuaren 1., 9. eta 12. artikuluen, bigarren eta hirugarren xedapen iragankorren eta laugarren xedapen gehigarriaren aurkakoa —lege-dekretu hori gizarte-izaerako prestazio ekonomikoen, pobrezia energetikoaren eta etxebizitza eskuratzearen arloko gizarte-larrialdietarako premiazko neurriena da—.

EKONOMIA, INDUSTRIA ETA LEHIAKORTASUN MINISTERIOA

VALENTZIAKO ERKIDEGOA

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril