Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Asteartea 21 de otsaila de 2017, Zk. 44

I. Xedapen orokorrak

KANPO ARAZOETAKO ETA LANKIDETZAKO MINISTERIOA

  • Protokoloa, Europako erkidegoek eta beren estatu kideek, batetik, eta Montenegroko Errepublikak, bestetik, sinatutako egonkortasun- eta elkartze-akordioarena, zeina Bruselan egin baitzen 2013ko abenduaren 18an Kroaziako Errepublika Europar Batasunari atxiki izana kontuan hartzearren.

OGASUNEKO ETA FUNTZIO PUBLIKOKO MINISTERIOA

  • Hutsen zuzenketa, honako honena: HFP/105/2017 Agindua, otsailaren 6koa, zeinak onartzen baititu 121 eredua —«Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga. Familia ugariagatiko edo desgaitasuna duten pertsonak ardurapean izateagatiko kenkariak. Aitorpena aurkeztera behartuta ez dauden zergadunek kenkari-eskubidea lagatzeko komunikazioa»— eta 122 eredua —«Pertsona fisikoen errentaren gaineko zerga. Familia ugariagatiko, desgaitasuna duten pertsonak ardurapean izateagatiko edo bi seme-alabaren aurreko ahaide izategatiko (legez banandua edo ezkontza-loturarik gabea) kenkariak. Aitorpena aurkeztera behartuta ez dauden zergadunek kenkari-eskubidea erregularizatzea»—, ezartzen baititu bi eredu horiek aurkezteko lekua, modua eta epea eta aldatzen baititu beste tributu-arau batzuk.

LEHENDAKARITZAKO ETA LURRALDE ADMINISTRAZIOETARAKO MINISTERIOA

  • 72/2017 Errege Dekretua, otsailaren 10ekoa, Sagardo naturalaren eta sagardoaren kategorien kalitate-araua onartzen duena.

  • 73/2017 Errege Dekretua, otsailaren 10ekoa, Erreferentzia Nazionaleko Zentro kalifikatzen duena, lanbide-heziketaren arloan, Cartagenako Lanbide Prestakuntza Okupazionaleko Zentro Nazionala (lanbide-arloa: kimika; lanbide-eremuak: analisia eta kontrola; kimikagintza; farmakimika; paper-orea, papera eta kartoia, eta polimeroen transformazioa).

KATALUNIAKO AUTONOMIA ERKIDEGOA

  • 1/2017 Legea, otsailaren 6koa, Kataluniako Nekazaritzako Ingeniari Teknikoen eta Nekazaritzako Perituen Elkargo Ofizialak eta Kataluniako Basogintzako Ingeniari Teknikoen Elkargo Ofizialak bat egitekoa Kataluniako Nekazaritzako eta Basogintzako Ingeniari Teknikoen Elkargoan.

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril