Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Osteguna 20 de apirila de 2017, Zk. 94

I. Xedapen orokorrak

OGASUNEKO ETA FUNTZIO PUBLIKOKO MINISTERIOA

  • Huts-zuzenketa, martxoaren 13ko HFP/227/2017 Aginduarena; agindu horrek honako bi eredu hauek onartzen ditu eta telematikoki aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura ezartzen ditu: 202 eredua, sozietateen gaineko zergaren eta ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren (establezimendu iraunkorrei eta atzerrian eratu eta lurralde espainiarrean presentzia duten errentak eratxikitzeko araubidera bildutako entitateei dagokiena) konturako ordainketa zatikatuak egitekoa; 222 eredua, zerga-kontsolidazioaren araubidera bildutakoek sozietateen gaineko zergaren konturako ordainketa zatikatuak egitekoa.

  • Ebazpena, 2017ko apirilaren 4koa, Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren Zuzendaritza Nagusiarena, herritarrei eta zergapekoei laguntza emateari buruzkoa, Estatuaren Administrazio Orokorraren eta haren organismo publikoen baliabide diren tasak telematikoki ordaindu behar dituztenean, aldez aurreko erregistro batean sartzeko gakoarekiko sinadura ez-aurreratuko sistema baten bitartez (Cl@ve Pin sistema) eta funtzionarioaren edo enplegatu publikoaren sinadura elektronikoaren bitartez gauza dezaten identifikazio telematikoa entitate laguntzaileen aurrean.

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril