Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Asteazkena 31 de maiatza de 2017, Zk. 129

I. Xedapen orokorrak

OGASUNEKO ETA FUNTZIO PUBLIKOKO MINISTERIOA

  • Huts-zuzenketa, honako honena: HFP/377/2017 Agindua, apirilaren 28koa, 2016ko zergaldirako etekin garbiaren indizeak murrizten dituena, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zenbatespen objektiboaren metodoan aplikatzekoak, salbuespenezko hainbat egoerak eragindako nekazaritza- eta abeltzaintza-jarduerei dagokienez.

NEKAZARITZA, ARRANTZA, ELIKADURA ETA INGURUMEN MINISTERIOA

AUZITEGI GORENA

  • Epaia, 2017ko apirilaren 24koa, Auzitegi Gorenaren Hirugarren Salarena, Energia-iturri berriztagarrietan, kogenerazioan eta hondakinetan oinarritutako energia elektrikoa ekoizteko jarduera arautzen duen ekainaren 6ko 413/2014 Errege Dekretuaren aurka eta Energia-iturri berriztagarrietan, kogenerazioan eta hondakinetan oinarritutako energia elektrikoa ekoizteko zenbait instalaziotan aplikagarriak diren instalazio-tipoen ordainketa-parametroak onartzen dituen ekainaren 16ko IET/1045/2014 Aginduaren aurka jarritako errekurtsoa partzialki baiesten duena; agindu horren II. eta VIII. eranskinak baliogabetzen dituena —minda tratatzeko eta gutxitzeko instalazioei buruzko zatia, T-01422 motako instalazioari esleitutako inbertsio- eta ustiapen-kostuen balio eta parametroei dagokienez eta ustiapeneko beste diru-sarrera batzuen eta autokontsumoaren ponderazioari dagokienez—; eta errekurtso-jartzaileari kalte-ordaina jasotzeko eskubidea aitortzen diona.

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril