Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Larunbata 24 de ekaina de 2017, Zk. 150

I. Xedapen orokorrak

ESTATUKO BURUZAGITZA

AUZITEGI KONSTITUZIONALA

  • 2311-2017 konstituzio-kontrakotasuneko errekurtsoa, Zerga, Administrazio eta Antolamendu Neurrien otsailaren 8ko 2/2017 Galiziako Parlamentuaren Legearen laugarren xedapen gehigarriaren, xedapen iragankor bakarraren eta azken xedapenetatik hirugarrenaren aurkakoa; horiek guztiak Galiziako Consello Aholku-emailearen zerbitzura dauden letraduen araubideari buruzkoak dira.

  • 2796-2017 konstituzio-kontrakotasuneko errekurtsoa, Kataluniako Generalitatearen 2017ko Aurrekontuen martxoaren 28ko 4/2017 Legearen honako hauen aurkakoa: 40. xedapen gehigarria —1. eta 2. zenbakiak—, 4.1 b) artikulua, 9.2 c) artikulua —3. puntua—, 9.2 h) artikulua —2. eta 3. puntuak— eta "Organització, gestió i seguiment de processos electorols» izeneko 132. programari lotutako zenbait aurrekontu-partida —DD01/227004, 5.000.000 €-koa; DD01/2270015, 800.000 €-koa; GO01/2270004, 407.450 €-koa—.

KANPO ARAZOETAKO ETA LANKIDETZAKO MINISTERIOA

  • Hitzarmena, Espainiako Erresumaren eta Txileko Errepublikaren artekoa, delinkuentziaren aurkako borrokaren eta segurtasunaren arloko lankidetzari buruzkoa, Madrilen «ad referendum» egina 2014ko urriaren 30ean.

  • Huts-zuzenketa, honako honena: Zuzenketak, Salgai Arriskutsuen Nazioarteko Errepide Garraioari buruzko Europako Akordio zuzenduaren (ADR 2017) A eta B eranskinei eginak Genevan 2016ko urriaren 1ean.

OGASUNEKO ETA FUNTZIO PUBLIKOKO MINISTERIOA

  • Ebazpena, 2017ko ekainaren 23koa, Tabako Merkaturako Ordezkaritzaren Lehendakaritzarena, Monopolioaren Eremuko Tabako eta Tinbre Saltokietarako zenbait tabako-laboreren publikoarentzako salmenta-prezioak argitaratzen dituena.

ENPLEGUKO ETA GIZARTE SEGURANTZAKO MINISTERIOA

  • 654/2017 Errege Dekretua, ekainaren 23koa, Ceutako eta Melillako hiriei zuzeneko diru-laguntza ematea arautzen duena, bakarrik dauden adingabe atzerritarren harrera-zentroetan eskaintzen den arreta hobetze aldera.

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril