Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Osteguna 12 de urria de 2017, Zk. 246

I. Xedapen orokorrak

AUZITEGI KONSTITUZIONALA

  • 4403-2017 konstituzio-kontrakotasuneko errekurtsoa, Aragoiko Autonomia Erkidegoko Gizarte Zerbitzuen Sistema Publikoaren prestazio ekonomikoekin eta etxebizitza lortzearekin lotutako larrialdi-neurrien abenduaren 1eko 10/2016 Aragoiko Legearen honako hauen kontrakoa: 3. artikulua, 5. artikulua —1. zenbakitik 4.era—, 20. eta 24. artikuluak, lehenengo xedapen gehigarriaren azken tartekia, bosgarren xedapen gehigarria eta bigarren xedapen iragankorra.

OGASUNEKO ETA FUNTZIO PUBLIKOKO MINISTERIOA

  • Huts-zuzenketa, honako honena: HFP/885/2017 Agindua, irailaren 19koa; Estatuaren 2018. urterako aurrekontu orokorren Legeak katastro-balioak eguneratzeko koefizienteak ezartzen ditu, eta, agindu honen bidez, koefiziente horiek aplikatzekoak izango zaizkien udalerrien zerrenda ezartzen da.

EKONOMIA, INDUSTRIA ETA LEHIAKORTASUN MINISTERIOA

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril