Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Osteguna 2 de azaroa de 2017, Zk. 266

I. Xedapen orokorrak

HEZKUNTZA, KULTURA ETA KIROL MINISTERIOA

  • ECD/1055/2017 Agindua, urriaren 26koa, honako hau aldatzen duena: ECD/2159/2014 Agindua, azaroaren 7koa, Espainiako Hezkuntza Sistemaren lanbide-heziketako lanbide-moduluen arteko baliozkotzeak eta aplikazio-neurriak ezartzen dituena, eta Berariazko lanbide-heziketako ikasketen baliozkotzeak zehazten dituen 2001eko abenduaren 20ko Agindua —Hezkuntza Sistemaren Antolamendu Orokorraren urriaren 3ko 1/1990 Lege Organikoaren ondorioa baita— aldatzen duena.

LEHENDAKARITZAKO ETA LURRALDE ADMINISTRAZIOETARAKO MINISTERIOA

  • 954/2017 Errege Dekretua, urriaren 31koa, Kataluniako Generalitatearen antolaketarekin loturiko zenbait neurri hartzea eta hango zenbait goi-kargudun kargutik kentzea xedatzen duena, Senatuaren Osoko Bilkurak 2017ko urriaren 27an Kataluniako Generalitatearekin loturik, Konstituzioaren 155. artikulua aplikatuz, baimendutako neurriekin bat.

AUZITEGI GORENA

  • Epaia, 2017ko irailaren 5ekoa, Auzitegi Gorenaren Hirugarren Salarena, Energia elektrikoaren 2015erako sarbide-sariak zehazten dituen abenduaren 19ko IET/2444/2014 Aginduaren kontra jarritako errekurtsoa zati batean baiesten duena eta haren 5. artikulua deuseztatzen duena laugarren zuzenbideko oinarriarekin bat.

ESPAINIAKO BANKUA

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril