Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Asteartea 27 de martxoa de 2018, Zk. 75

I. Xedapen orokorrak

AUZITEGI KONSTITUZIONALA

 • 4751-2017 konstituzio-kontrakotasuneko errekurtsoa, ekainaren 27ko 10/2017 Kataluniako Legearen zenbait manuren aurkakoa; lege hori borondate digitalena eta Kataluniako Kode Zibilaren bigarren eta laugarren liburuak aldatzekoa da.

 • 4814-2017 konstituzio-kontrakotasuneko errekurtsoa, Kataluniako Gizarte Babesaren Agentziaren irailaren 20ko 21/2017 Legearen aurkakoa.

 • 5003-2017 konstituzio-kontrakotasuneko errekurtsoa, Kalamu Kontsumitzaileen Elkarteen uztailaren 6ko Kataluniako Parlamentuaren 13/2017 Legearen aurkakoa.

 • 5284-2017 konstituzio-kontrakotasuneko errekurtsoa, Kataluniako Zibersegurtasun Agentziaren uztailaren 25eko 15/2017 Legearen aurkakoa.

 • 5332-2017 konstituzio-kontrakotasuneko errekurtsoa, abuztuaren 1eko 18/2017 Kataluniako Legearen zenbait manuren aurkakoa; lege hori merkataritzarena, zerbitzuena eta azokena da.

 • 5333-2017 konstituzio-kontrakotasuneko errekurtsoa, abuztuaren 1eko Kataluniako Generalitatearen 5/2017 Lege Dekretuaren 1. artikuluaren aurkakoa; lege-dekretu hori bederatzi eserleku arteko bidaiarien garraiorako zerbitzuak antolatzeko presako neurriena da.

 • 5334-2017 konstituzio-kontrakotasuneko errekurtsoa, abuztuaren 1eko Kataluniako Parlamentuaren 16/2017 Legearen zenbait manuren aurkakoa; lege hori klima-aldaketarena da.

 • 5462-2017 konstituzio-kontrakotasuneko errekurtsoa, abuztuaren 3ko 9/2017 Legearen zenbait manuren aurkakoa; lege hori Balear Uharteetan zezenketak arautu eta animaliak babestekoa da.

 • Xedapen autonomikoen 5128-2017 aurkaratzea (Konstituzio Auzitegiaren Lege Organikoaren V. titulua), Kataluniako Generalitatearen Gobernuaren urriaren 2ko GOV/138/2017 Erabakiaren aurkakoa; erabaki horren bidez, Katalunian Oinarrizko Eskubideen Urratzeari buruzko Batzorde Berezia sortu zen.

JUSTIZIA MINISTERIOA

 • JUS/318/2018 Agindua, martxoaren 21ekoa, Urteko kontu kontsolidatuak argitaratzeko betebeharra duten subjektuek Merkataritza Erregistroan horiek aurkezteko erabili behar duten eredu berria onartzen duena.

 • JUS/319/2018 Agindua, martxoaren 21ekoa, Urteko kontuak argitaratzeko betebeharra duten subjektuek Merkataritza Erregistroan horiek aurkezteko erabili behar dituzten eredu berriak onartzen dituena.

ENERGIA, TURISMO ETA AGENDA DIGITALEKO MINISTERIOA

 • ETU/320/2018 Agindua, martxoaren 26koa, Patenteen uztailaren 24ko 24/2015 Legearen 154.2 eta 169.2 artikuluetan berariaz gaituta ez dauden beste pertsona gaitu batzuek artikulu horietan jasota dauden Europako patenteak eta nazioarteko patente-eskabideak itzultzeko bete behar dituzten baldintzak eta betekizunak ezartzen dituena.

LEHENDAKARITZAKO ETA LURRALDE ADMINISTRAZIOETARAKO MINISTERIOA

BALORE MERKATUAREN BATZORDE NAZIONALA

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril