Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Ostirala 30 de azaroa de 2018, Zk. 289

I. Xedapen orokorrak

GORTE NAGUSIAK

  • Ebazpena, 2018ko azaroaren 22koa, Diputatuen Kongresuarena, honako hau baliozkotzeko erabakia argitaratzeko agindua ematen duena: 17/2018 Errege Lege Dekretua, azaroaren 8koa, irailaren 24ko 1/1993 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartutako Ondare-eskualdaketen eta egintza juridiko dokumentatuen gaineko zergaren Legearen testu bategina aldatzen duena.

  • Ebazpena, 2018ko azaroaren 22koa, Diputatuen Kongresuarena, honako hau baliozkotzeko erabakia argitaratzeko agindua ematen duena: 18/2018 Errege Lege Dekretua, azaroaren 8koa, Errepideen Arloko Presako Neurriena.

OGASUN MINISTERIOA

  • HAC/1264/2018 Agindua, azaroaren 27koa, Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zenbatespen objektiboa egiteko metodoa eta balio erantsiaren gaineko zergaren araubide berezi erraztua garatzen dituena 2019. urterako.

VALENTZIAKO ERKIDEGOA

EXTREMADURAKO AUTONOMIA ERKIDEGOA

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril