Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Astelehena 30 de martxoa de 2020

I. Xedapen orokorrak

GORTE NAGUSIAK

  • Ebazpena, 2020ko martxoaren 25ekoa, Diputatuen Kongresuarena, errege lege-dekretu hau baliozkotzeko erabakia argitaratzeko agindua ematen duena: 8/2020 Errege Lege Dekretua, martxoaren 17koa, COVID-19aren eragin ekonomiko eta sozialari aurre egiteko presako eta ezohiko neurriena.

  • Ebazpena, 2020ko martxoaren 25ekoa, Diputatuen Kongresuarena, errege lege-dekretu hau baliozkotzeko erabakia argitaratzeko agindua ematen duena: 4/2020 Errege Lege Dekretua, otsailaren 18koa, zeinaz indargabetzen baita lanera ez joateagatiko kaleratze objektiboa, Langileen Estatutuaren Legearen testu bateginaren 52.d) artikuluan ezarria; testu bategin hori urriaren 23ko 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartu zen.

  • Ebazpena, 2020ko martxoaren 25ekoa, Diputatuen Kongresuarena, errege lege-dekretu hau baliozkotzeko erabakia argitaratzeko agindua ematen duena: 5/2020 Errege Lege Dekretua, otsailaren 25ekoa, Nekazaritza- eta elikadura-gaietan zenbait presako neurri hartzen dituena.

  • Ebazpena, 2020ko martxoaren 25ekoa, Diputatuen Kongresuarena, errege lege-dekretu hau baliozkotzeko erabakia argitaratzeko agindua ematen duena: 6/2020 Errege Lege Dekretua, martxoaren 10ekoa, zeinaz presako neurri batzuk hartzen baitira ekonomiaren arloan eta osasun publikoa babesteko.

  • Ebazpena, 2020ko martxoaren 25ekoa, Diputatuen Kongresuarena, errege lege-dekretu hau baliozkotzeko erabakia argitaratzeko agindua ematen duena: 7/2020 Errege Lege Dekretua, martxoaren 12koa, COVID-19aren eragin ekonomikoari aurre egiteko presako neurriak hartzen dituena.

TRANTSIZIO EKOLOGIKORAKO ETA ERRONKA DEMOGRAFIKORAKO MINISTERIOA

  • Ebazpena, 2020ko martxoaren 25ekoa, Energiaren Estatu Idazkaritzarena, agindu hau aplikatzekoa: TEC/1259/2019 Agindua, abenduaren 20koa, zeinaren bidez ezartzen baitira, batetik, oinarrizko lurpeko biltegiratze-jardueraren ordainsaria eta, bestetik, hirugarren batzuk gas-instalazioetara sartzearekin lotutako 2020rako bidesari eta kanonak.

OSASUN MINISTERIOA

  • SND/298/2020 Agindua, martxoaren 29koa, Hil-beila, ehorzketa eta hiletak direla-eta aparteko neurriak ezartzen dituena COVID-19aren hedapena eta kutsapena mugatzeko.

  • SND/299/2020 Agindua, martxoaren 27koa, agindu hau aldatzen duena: SND/232/2020 Agindua, martxoaren 15ekoa, Giza baliabideen eta bitartekoen arloko neurriak ezartzen dituena COVID-19ak eragindako osasun-krisialdia kudeatzeko.

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril