Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Osteguna 9 de apirila de 2020, Zk. 99

I. Xedapen orokorrak

ESTATUKO BURUZAGITZA

  • Huts-zuzenketa, errege lege-dekretu honena: 11/2020 Errege Lege Dekretua, martxoaren 31koa, Gizarte- eta ekonomia-arloan presako neurri osagarriak ezartzen dituena COVID-19ari aurre egiteko.

OGASUN MINISTERIOA

  • HAC/329/2020 Agindua, apirilaren 6koa, 2019ko zergaldirako etekin garbiaren indizeak murrizten dituena, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zenbatespen objektiboaren metodoa ezartzen zaien eta salbuespenezko hainbat egoeraren eragina jasaten duten nekazaritza- eta abeltzaintza-jardueretan aplikatzekoak.

GARRAIO, MUGIKORTASUN ETA HIRI AGENDAKO MINISTERIOA

  • TMA/330/2020 Agindua, apirilaren 8koa, zeinaz luzatzen baita Italiako Errepublikatik datozen bidaiari-ontziak eta edonondik datozen gurutzaontziak Espainiako portuetan sartzeko debekua, COVID-19aren hedapena eta kutsadura mugatzeko.

INKLUSIO, GIZARTE SEGURANTZA ETA MIGRAZIO MINISTERIOA

  • Ebazpena, 2020ko apirilaren 6koa, Gizarte Segurantzako Diruzaintza Nagusiarena, Gizarte Segurantzarekiko zorren ordainketak geroratzearen alorrean honako hauek finkatutako zenbatekoak aldatzen dituena: Gizarte Segurantzaren diru-bilketa kudeatzeko eginkizunak zehazteari buruzko 2004ko uztailaren 16ko Ebazpena, eta Gizarte Segurantzaren Diru Bilketaren Erregelamendu Orokorra, ekainaren 11ko 1415/2004 Errege Dekretuaren bidez onartua.

NAFARROAKO FORU ERKIDEGOA

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril