Zu hemen zaude

BOEren euskarazko gehigarria: Larunbata 11 de apirila de 2020, Zk. 101

I. Xedapen orokorrak

GORTE NAGUSIAK

  • Ebazpena, 2020ko apirilaren 9koa, Diputatuen Kongresuarena, zeinaz agintzen baita martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuak deklaratutako alarma-egoera luzatzea baimentzen duen erabakia argitaratzea.

KANPO ARAZOETAKO, EUROPAR BATASUNEKO ETA LANKIDETZAKO MINISTERIOA

  • RID 3/2020 Akordio Aldeaniztun Berezia, Salgai Arriskutsuen Trenbide bidezko Nazioarteko Garraioari buruzko Erregelamenduaren (RID) 1.5.1 atalaren ondoriozkoa, 2. klaseko gasak garraiatzeko presiopeko ontzien ikuskatze aldizkakoei eta saiakuntzei buruzkoa, Madrilen egina, 2020ko apirilaren 2an.

  • RID 4/2020 Akordio Aldeaniztun Berezia, Salgai Arriskutsuen Trenbide bidezko Nazioarteko Garraioari buruzko Erregelamenduaren (RID) 1.5.1 atalaren ondoriozkoa, zisterna eramangarriei eta UN ziurtagiria duten hainbat elementutako gas-edukiontziei RID erregelamenduaren 6.7.2.19.2, 6.7.3.15.2, 6.7.4.14.2 eta 6.7.5.12.2 apartatuen arabera egindako aldian aldiko eta tarteko ikuskatzeei buruzkoa, Madrilen egina, 2020ko apirilaren 2an.

  • M326 Akordio Aldeaniztuna, Salgai Arriskutsuen Nazioarteko Errepide Garraioari buruzko Europako Akordioaren (ADR) 1.5.1 atalaren ondoriozkoa, 2. klaseko gasak garraiatzeko presiopeko ontzien ikuskatze aldizkakoei eta saiakuntzei buruzkoa, Madrilen egina, 2020ko apirilaren 2an.

  • M327 Akordio Aldeaniztuna, Salgai Arriskutsuen Nazioarteko Errepide Garraioari buruzko Europako Akordioaren (ADR) 1.5.1 atalaren ondoriozkoa, zisterna eramangarriei eta UN ziurtagiria duten hainbat elementutako gas-edukiontziei ADR akordioaren 6.7.2.19.2, 6.7.3.15.2, 6.7.4.14.2 eta 6.7.5.12.2 apartatuen arabera egindako aldian aldiko eta tarteko ikuskatzeei buruzkoa, Madrilen egina, 2020ko apirilaren 2an.

BARNE MINISTERIOA

GARRAIO, MUGIKORTASUN ETA HIRI AGENDAKO MINISTERIOA

  • TMA/336/2020 Agindua, apirilaren 9koa, Estatuaren 2018-2021eko Etxebizitza Planeko laguntza-programak gehitzen, ordezten eta aldatzen dituena martxoaren 31ko 11/2020 Errege Lege Dekretuak 10., 11. eta 12. artikuluetan xedatutakoari jarraituz; errege lege-dekretu horren bidez, gizarte- eta ekonomia-arloan presako neurri osagarriak ezartzen dira COVID-19ari aurre egiteko.

PRESIDENTETZAKO, GORTEEKIKO HARREMANETAKO ETA MEMORIA DEMOKRATIKOKO MINISTERIOA

  • 487/2020 Errege Dekretua, apirilaren 10ekoa, errege-dekretu honek deklaratutako alarma-egoera luzatzen duena: 463/2020 Errege Dekretua, martxoaren 14koa, alarma-egoera deklaratzen duena COVID-19ak eragindako osasun-krisialdia kudeatzeko.

EKONOMIA GAIETAKO ETA TRANSFORMAZIO DIGITALEKO MINISTERIOA

  • Ebazpena, 2020ko apirilaren 10ekoa, Ekonomiako eta Enpresak Babesteko Estatu Idazkaritzarena, zeinaz argitaratzen baita Ministro Kontseiluaren 2020ko apirilaren 10eko Erabakia, Kreditu Ofizialeko Institutua martxoaren 17ko 8/2020 Errege Lege Dekretuaren bidez onartutako abal-lerroaren bigarren tartea abian jartzera bideratzen duena eta haren onuradunak COVID-19aren ondorio ekonomikoak nozitu dituzten enpresa txiki eta ertainak eta autonomoak izatea ezartzen duena.

OSASUN MINISTERIOA

  • SND/337/2020 Agindua, apirilaren 9koa, Ibilgailuentzako eta itsasontzientzako zerbitzuguneetan erregaiak txikizka banatzeko funtsezko zerbitzuak bermatzeko behar diren neurriak ezartzen dituena COVID-19ak eragindako osasun-krisialdia kudeatzeko martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuak deklaratzen duen alarma-egoera dela eta.

  • Ebazpena, 2020ko apirilaren 9koa, Sendagaien eta Osasun Produktuen Espainiako Agentziarena, agindu honen eranskina eguneratzen duena: SND/321/2020 Agindua, apirilaren 3koa, COVID-19ak eragindako osasun-krisialdia dela-eta neurri bereziak ezartzen dituena eskuak desinfektatzeko disoluzio eta gel hidroalkoholikoen fabrikazioan bioetanola erabiltzeko.

eraman gora

Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Manoteras Etorb., 54 - 28050 Madril