Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Mércoles 11 de xaneiro de 2017, Núm. 9

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

  • Emendas aprobadas en París o 28 de novembro de 2016 ao anexo I, listas de substancias e métodos prohibidos de 2017, da Convención internacional contra a dopaxe no deporte, feita en París o 18 de novembro de 2005.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS

  • Real decreto 704/2016, do 23 de decembro, polo que se modifica o Real decreto 628/2014, do 18 de xullo, polo que se regulan as peculiaridades do réxime de autorizacións para conducir vehículos pertencentes ás Forzas Armadas e á Garda Civil.

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E COMPETITIVIDADE

  • Resolución do 10 de xaneiro de 2017, da Dirección Xeral do Tesouro, pola que se actualiza o anexo 1 da Resolución do 16 de setembro de 2016, da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira, pola que se define o principio de prudencia financeira aplicable ás operacións de endebedamento e derivados das comunidades autónomas e entidades locais.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid