Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Xoves 30 de marzo de 2017, Núm. 76

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

MINISTERIO DE ENERXÍA, TURISMO E AXENDA DIXITAL

  • Resolución do 24 de marzo de 2017, da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pola que se publica a tarifa de último recurso de gas natural.

  • Resolución do 28 de marzo de 2017, da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pola que se fixan os prezos do produto da hulla, fuel óleo, diésel óleo e gasóleo do segundo semestre de 2015 que se aplicará na liquidación do segundo semestre de 2015.

MINISTERIO DE AGRICULTURA E PESCA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE

  • Orde APM/283/2017, do 27 de marzo, pola que se modifican o Regulamento técnico de control e certificación de sementes de plantas forraxeiras, aprobado pola Orde ARM/3370/2010, do 27 de decembro, e o Regulamento xeral técnico de control e certificación de sementes e plantas de viveiro, aprobado pola Orde do 23 de maio de 1986.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS

  • Real decreto 286/2017, do 24 de marzo, polo que se regulan o Plan anual normativo e o Informe anual de avaliación normativa da Administración xeral do Estado, e se crea a Xunta de Planificación e Avaliación Normativa.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid