Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Mércoles 24 de maio de 2017, Núm. 123

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE DEFENSA

MINISTERIO DE AGRICULTURA E PESCA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 17 de abril de 2017, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que estima o recurso interposto contra a disposición transitoria sexta da Orde IET/2735/2015, do 17 de decembro, pola que se establecen as peaxes de acceso de enerxía eléctrica para 2016 e se aproban determinadas instalacións tipo e parámetros retributivos de instalacións de produción de enerxía eléctrica a partir de fontes de enerxía renovables, coxeración e residuos.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid