Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Sábado 8 de xullo de 2017, Núm. 162

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Real decreto lei 13/2017, do 7 de xullo, polo que se aproba unha oferta de emprego público extraordinaria e adicional para o reforzo da loita contra a fraude fiscal, na Seguridade Social, no ámbito laboral e do control do gasto, para a mellora na prestación de determinados servizos aos cidadáns, e polo que se crean especialidades en corpos e escalas da Administración do Estado e dos seus organismos públicos.

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Real decreto 702/2017, do 7 de xullo, polo que se aproba a oferta de emprego público para o ano 2017.

  • Real decreto 703/2017, do 7 de xullo, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Emprego e Seguridade Social e se modifica o Real decreto 424/2016, do 11 de novembro, polo que se establece a estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais.

  • Resolución do 7 de xullo de 2017, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da área do monopolio.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE

MINISTERIO DE AGRICULTURA E PESCA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE

  • Real decreto 704/2017, do 7 de xullo, polo que se establecen as bases reguladoras para a concesión directa das subvencións estatais para a renovación do parque nacional de maquinaria agraria.

BANCO DE ESPAÑA

  • Circular 1/2017, do 30 de xuño, do Banco de España, pola que se modifica a Circular 1/2013, do 24 de maio, sobre a Central de Información de Riscos.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid