Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Boletín Oficial del Estado: Xoves 26 de outubro de 2017, Núm. 258

Índice de acceso

I. Disposicións xerais

CORTES XERAIS

  • Resolución do 19 de outubro de 2017, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 15/2017, do 6 de outubro, de medidas urxentes en materia de mobilidade de operadores económicos dentro do territorio nacional.

  • Resolución do 19 de outubro de 2017, do Congreso dos Deputados, pola que se ordena a publicación do Acordo de validación do Real decreto lei 14/2017, do 6 de outubro, polo que se aproba a reactivación extraordinaria e por tempo limitado do programa de recualificación profesional das persoas que esgoten a súa protección por desemprego.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 4751-2017 contra diversos preceptos da Lei de Cataluña 10/2017, do 27 de xuño, das vontades dixitais e de modificación dos libros segundo e cuarto do Código civil de Cataluña.

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 4752-2017 contra diversos preceptos da Lei da Comunidade Autónoma de Cataluña 4/2016, do 23 de decembro, de medidas de protección do dereito á vivenda das persoas en risco de exclusión residencial.

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 4814-2017 contra a Lei 21/2017, do 20 de setembro, da Axencia Catalá de Protección Social.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid