Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 3 de xaneiro de 2018, Núm. 3

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

  • Emendas ao Código técnico relativo ao control das emisións de óxidos de nitróxeno dos motores diésel mariños, adoptadas mediante a Resolución MEPC.272(69). (Proba dos motores de gas e dos motores de combustible mixto).

  • Emendas ao anexo do Protocolo de 1997 que emenda o Convenio internacional para previr a contaminación polos buques, 1973, modificado polo Protocolo de 1978 (Convenio Marpol), adoptadas mediante a Resolución MEPC.271(69). Emendas á regra 13 do anexo VI do Convenio Marpol (Prescricións de rexistro para o cumprimento operacional das zonas de control das emisións de NOx do nivel III).

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS

  • Real decreto 1081/2017, do 29 de decembro, polo que se establece o réxime de funcionamento da Oficina de Coordinación e Calidade Normativa.

BANCO DE ESPAÑA

  • Circular 5/2017, do 22 de decembro, pola que se modifica a Circular 5/2012, do 27 de xuño, a entidades de crédito e provedores de servizos de pagamento, sobre transparencia dos servizos bancarios e responsabilidade na concesión de préstamos.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid