Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 12 de xaneiro de 2018, Núm. 11

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Orde HFP/1/2018, do 10 de xaneiro, pola que se modifica a Orde HFP/996/2017, do 17 de outubro, pola que se articula o sistema de pagamento a terceiros acredores por conta da Comunidade Autónoma de Cataluña con cargo ás entregas á conta correspondentes á súa participación nos réximes de financiamento autonómico, mediante a constitución dunha conta para a consignación destes pagamentos.

MINISTERIO DE EMPREGO E SEGURIDADE SOCIAL

  • Corrección de erros da Resolución do 18 de decembro de 2017, da Secretaría de Estado de Emprego, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 15 de decembro de 2017 polo que se aproba o Plan anual de política de emprego para 2017, segundo o establecido no artigo 11.2 do texto refundido da Lei de emprego, aprobado polo Real decreto lexislativo 3/2015, do 23 de outubro.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS

  • Orde PRA/2/2018, do 9 de xaneiro, pola que se crea o órgano administrativo encargado da execución do programa de apoio á celebración do acontecemento de excepcional interese público "75 Aniversario da Escola Diplomática".

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E COMPETITIVIDADE

  • Orde EIC/1337/2017, do 18 de decembro, pola que se actualizan os anexos I e II do Real decreto 2028/1986, do 6 de xuño, sobre as normas para a aplicación de determinadas directivas da CEE, relativas á homologación de tipo de vehículos automóbiles, remolques, semirremolques, motocicletas, ciclomotores e vehículos agrícolas, así como de partes e pezas dos ditos vehículos.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid