Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 12 de xaneiro de 2018, Núm. 11

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E COMPETITIVIDADE

  • Orde EIC/1337/2017, do 18 de decembro, pola que se actualizan os anexos I e II do Real decreto 2028/1986, do 6 de xuño, sobre as normas para a aplicación de determinadas directivas da CEE, relativas á homologación de tipo de vehículos automóbiles, remolques, semirremolques, motocicletas, ciclomotores e vehículos agrícolas, así como de partes e pezas dos ditos vehículos.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid