Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 13 de xaneiro de 2018, Núm. 12

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE

  • Real decreto 2/2018, do 12 de xaneiro, polo que se ditan determinadas normas de desenvolvemento do Real decreto lei 5/2015, do 30 de abril, de medidas urxentes en relación coa comercialización dos dereitos de explotación de contidos audiovisuais das competicións de fútbol profesional.

  • Real decreto 3/2018, do 12 de xaneiro, polo que se modifica o Real decreto 275/2007, do 23 de febreiro, polo que se crea o Observatorio Estatal da Convivencia Escolar.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid