Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Xoves 18 de xaneiro de 2018, Núm. 16

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

  • Acordo entre a Autoridade de Aviación Civil do Reino de España e o Ministerio Federal de Transporte, Innovación e Tecnoloxía da República de Austria, relativo á aplicación do artigo 83 bis do Convenio de aviación civil internacional, feito en Viena e Madrid o 30 de novembro e o 1 de decembro de 2017.

TRIBUNAL SUPREMO

  • Auto do 8 de novembro de 2017, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que non ten por executada na súa integridade a Sentenza do 20 de xuño de 2016 e anula a Orde ETU/555/2017, do 15 de xuño, no que se refire á redución a quince anos da vida regulatoria útil das instalacións de tratamento de xurros (artigo 5), á disposición transitoria única e ao número de horas equivalentes de funcionamento mínimo do anexo I, número 2, así como das horas equivalentes de funcionamento recollidas no anexo III.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid