Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 26 de xaneiro de 2018, Núm. 23

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Orde HFP/41/2018, do 23 de xaneiro, pola que se publica o Acordo do Consello de Ministros do 29 de decembro de 2017, polo que se modifica o Acordo GOV/89/2017, do 4 de xullo, polo que se aproba a oferta parcial de emprego público do corpo de Mossos de Escuadra da Generalitat de Cataluña para o ano 2017.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE

  • Orde ECD/42/2018, do 25 de xaneiro, pola que se determinan as características, o deseño e o contido da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade, as datas máximas de realización e de resolución dos procedementos de revisión das cualificaciones obtidas, para o curso 2017/2018.

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E COMPETITIVIDADE

  • Real decreto 7/2018, do 12 de xaneiro, polo que se establecen os requisitos de documentación, tenza e marcación en materia de comercio de especies ameazadas de fauna e flora silvestres, de acordo co establecido pola regulamentación da Unión Europea en aplicación da Convención sobre o comercio internacional de especies ameazadas de fauna e flora silvestre.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CASTILLA-LA MANCHA

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid