Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 3 de febreiro de 2018, Núm. 31

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 20 de decembro de 2017, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que estima en parte o recurso interposto contra o Real decreto 413/2014, do 6 de xuño, polo que se regula a actividade de produción de enerxía eléctrica a partir de fontes de enerxía renovables, coxeración e residuos, e contra a Orde IET/1045/2014, do 16 de xuño, pola que se aproban os parámetros retributivos das instalacións tipo aplicables a determinadas instalacións de produción de enerxía eléctrica a partir de fontes de enerxía renovables, coxeración e residuos, anula as determinacións relativas á IT-01421 e recoñece o dereito da recorrente a ser indemnizada polos danos e perdas derivados da aplicación dos parámetros retributivos derivados da Orde IET/1045/2014, declarados nulos.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid