Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 7 de febreiro de 2018, Núm. 34

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

  • Protocolo adicional sobre axuda mutua en caso de incendios forestais en zonas fronteirizas, adoptado nos termos do artigo 8 do Protocolo entre o Reino de España e a República Portuguesa sobre cooperación técnica e asistencia mutua en materia de protección civil, feito en Évora o 9 marzo 1992 e asinado en Figueira da Foz o 8 de novembro de 2003.

  • Corrección de erros das emendas ao Regulamento relativo ao transporte internacional de mercadorías perigrosas por ferrocarril (RID 2017), apéndice C do Convenio relativo aos transportes internacionais por ferrocarril (COTIF), feito en Berna o 9 de maio de 1980, adoptadas pola Comisión de expertos para o transporte de mercadorías perigrosas na súa 54ª sesión, celebrada en Berna o 25 de maio de 2016.

MINISTERIO DE DEFENSA

  • Orde DEF/99/2018, do 5 de febreiro, pola que se regula o procedemento que permite aos militares de carreira participar nas provisións de postos de traballo na Administración civil.

  • Resolución 431/38020/2018, do 1 de febreiro, da Subsecretaría, pola que se modifica o anexo I da Orde DEF/253/2015, do 9 de febreiro, pola que se regula o réxime de vacacións, permisos, reducións de xornada e licenzas dos membros das Forzas Armadas.

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE

  • Corrección de erros da Orde ECD/42/2018, do 25 de xaneiro, pola que se determinan as características, o deseño e o contido da avaliación de bacharelato para o acceso á universidade, as datas máximas de realización e de resolución dos procedementos de revisión das cualificacións obtidas, para o curso 2017/2018.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS

  • Real decreto 51/2018, do 2 de febreiro, polo que se modifica o Estatuto da Axencia Estatal Consello Superior de Investigacións Científicas, aprobado polo Real decreto 1730/2007, do 21 de decembro.

COMUNIDADE DE MADRID

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid