Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 7 de febreiro de 2018, Núm. 34

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE DEFENSA

  • Orde DEF/99/2018, do 5 de febreiro, pola que se regula o procedemento que permite aos militares de carreira participar nas provisións de postos de traballo na Administración civil.

  • Resolución 431/38020/2018, do 1 de febreiro, da Subsecretaría, pola que se modifica o anexo I da Orde DEF/253/2015, do 9 de febreiro, pola que se regula o réxime de vacacións, permisos, reducións de xornada e licenzas dos membros das Forzas Armadas.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid