Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 9 de febreiro de 2018, Núm. 36

I. Disposicións xerais

BANCO DE ESPAÑA

  • Circular 1/2018, do 31 de xaneiro, pola que se modifican a Circular 5/2016, do 27 de maio, sobre o método de cálculo para que as achegas das entidades adheridas ao Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito sexan proporcionais ao seu perfil de risco, e a Circular 8/2015, do 18 de decembro, ás entidades e sucursais adscritas ao Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, sobre información para determinar as bases de cálculo das achegas ao Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid