Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 10 de marzo de 2018, Núm. 61

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Corrección de erros da Orde HFP/187/2018, do 22 de febreiro, pola que se modifican a Orde HFP/417/2017, do 12 de maio, pola que se regulan as especificacións normativas e técnicas que desenvolven a xestión dos libros rexistro do imposto sobre o valor engadido a través da sede electrónica da Axencia Estatal de Administración Tributaria establecida no artigo 62.6 do Regulamento do imposto sobre o valor engadido, aprobado polo Real decreto 1624/1992, do 29 de decembro, e outra normativa tributaria, e o modelo 322 "Imposto sobre o valor engadido. Grupo de entidades. Modelo individual. Autoliquidación mensual. Ingreso do imposto sobre o valor engadido á importación liquidado pola alfándega", aprobado pola Orde EHA/3434/2007, do 23 de novembro.

  • Resolución do 9 de marzo de 2018, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da área do monopolio.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid