Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 21 de marzo de 2018, Núm. 70

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Orde HFP/292/2018, do 15 de marzo, pola que se modifica a Orde EHA/3947/2006, do 21 de decembro, pola que se aproban os modelos, prazos, requisitos e condicións para a presentación e ingreso da declaración-liquidación e da declaración resumo anual de operacóns do imposto especial sobre o carbón e se modifica a Orde do 15 de xuño de 1995, en relación coas entidades de depósito que prestan o servizo de colaboración na xestión recadatoria.

  • Orde HFP/293/2018, do 15 de marzo, pola que se modifica a Orde EHA/3482/2007, do 20 de novembro, pola que se aproban determinados modelos, se refunden e actualizan diversas normas de xestión en relación cos impostos especiais de fabricación e co imposto sobre vendas minoristas de determinados hidrocarburos.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid