Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 27 de marzo de 2018, Núm. 75

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

 • Recurso de inconstitucionalidade n.º 4751-2017, contra diversos preceptos da Lei de Cataluña 10/2017, do 27 de xuño, das vontades dixitais e de modificación dos libros segundo e cuarto do Código civil de Cataluña.

 • Recurso de inconstitucionalidade n.º 4814-2017, contra a Lei 21/2017, do 20 de setembro, da Axencia Catalá de Protección Social.

 • Recurso de inconstitucionalidade n.º 5003-2017, contra a Lei do Parlamento de Cataluña 13/2017, do 6 de xullo, das asociacións de consumidores de cánnabis.

 • Recurso de inconstitucionalidade n.º 5284-2017, contra a Lei 15/2017, do 25 de xullo, da Axencia de Ciberseguridade de Cataluña.

 • Recurso de inconstitucionalidade n.º 5332-2017, contra determinados preceptos da Lei de Cataluña 18/2017, do 1 de agosto, de comercio, servizos e feiras.

 • Recurso de inconstitucionalidade n.º 5333-2017, contra o artigo 1 do Decreto lei da Generalitat de Cataluña 5/2017, do 1 de agosto, de medidas urxentes para a ordenación dos servizos de transporte de viaxeiros en vehículos de até nove prazas.

 • Recurso de inconstitucionalidade n.º 5334-2017, contra determinados preceptos da Lei do Parlamento de Cataluña 16/2017, do 1 de agosto, do cambio climático.

 • Recurso de inconstitucionalidade n.º 5462-2017, contra determinados preceptos da Lei 9/2017, do 3 de agosto, de regulación das corridas de touros e de protección dos animais nas Illes Balears.

 • Impugnación de disposicións autonómicas (título V LOTC) n.º 5128-2017, contra o Acordo GOV/138/2017, do 2 de outubro, do Goberno da Generalitat de Cataluña, polo que se crea a Comisión especial sobre a violación de dereitos fundamentais en Cataluña.

MINISTERIO DE XUSTIZA

MINISTERIO DE ENERXÍA, TURISMO E AXENDA DIXITAL

 • Orde ETU/320/2018, do 26 de marzo, pola que se establecen os requisitos e condicións en que outros habilitados, distintos dos expresamente facultados polos artigos 154.2 e 169.2 da Lei 24/2015, do 24 de xullo, de patentes, poderán traducir patentes europeas e solicitudes internacionais de patentes a que se refiren os ditos artigos.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS

 • Real decreto 130/2018, do 16 de marzo, polo que se modifica o Real decreto 1487/2009, do 26 de setembro, relativo aos complementos alimenticios.

 • Orde PRA/321/2018, do 20 de marzo, pola que se crea a Comisión técnica para a execución do programa de apoio á celebración do 25º aniversario da declaración pola Unesco de Mérida como patrimonio da humanidade.

COMISIÓN NACIONAL DO MERCADO DE VALORES

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid