Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 27 de marzo de 2018, Núm. 75

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 4751-2017, contra diversos preceptos da Lei de Cataluña 10/2017, do 27 de xuño, das vontades dixitais e de modificación dos libros segundo e cuarto do Código civil de Cataluña.

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 4814-2017, contra a Lei 21/2017, do 20 de setembro, da Axencia Catalá de Protección Social.

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 5003-2017, contra a Lei do Parlamento de Cataluña 13/2017, do 6 de xullo, das asociacións de consumidores de cánnabis.

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 5284-2017, contra a Lei 15/2017, do 25 de xullo, da Axencia de Ciberseguridade de Cataluña.

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 5332-2017, contra determinados preceptos da Lei de Cataluña 18/2017, do 1 de agosto, de comercio, servizos e feiras.

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 5333-2017, contra o artigo 1 do Decreto lei da Generalitat de Cataluña 5/2017, do 1 de agosto, de medidas urxentes para a ordenación dos servizos de transporte de viaxeiros en vehículos de até nove prazas.

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 5334-2017, contra determinados preceptos da Lei do Parlamento de Cataluña 16/2017, do 1 de agosto, do cambio climático.

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 5462-2017, contra determinados preceptos da Lei 9/2017, do 3 de agosto, de regulación das corridas de touros e de protección dos animais nas Illes Balears.

  • Impugnación de disposicións autonómicas (título V LOTC) n.º 5128-2017, contra o Acordo GOV/138/2017, do 2 de outubro, do Goberno da Generalitat de Cataluña, polo que se crea a Comisión especial sobre a violación de dereitos fundamentais en Cataluña.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid