Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 14 de abril de 2018, Núm. 91

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Real decreto lei 2/2018, do 13 de abril, polo que se modifica o texto refundido da Lei de propiedade intelectual, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/1996, do 12 de abril, e polo que se incorporan ao ordenamento xurídico español a Directiva 2014/26/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de febreiro de 2014, e a Directiva (UE) 2017/1564 do Parlamento Europeo e do Consello, do 13 de setembro de 2017.

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

  • Corrección de erros ás emendas aos anexos A e B do Acordo europeo sobre transporte internacional de mercadorías perigosas por estrada (ADR 2017), adoptadas en Xenebra o 3 de xullo de 2017.

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Real decreto 213/2018, do 13 de abril, polo que se modifica o Real decreto 362/2017, do 8 de abril, polo que se desenvolve a estrutura orgánica básica do Ministerio de Fomento, e se modifica o Real decreto 424/2016, do 11 de novembro, polo que se establece a estrutura orgánica básica dos departamentos ministeriais.

  • Resolución do 13 de abril de 2018, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedurías de Tabaco e Timbre da Área do Monopolio.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid