Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 14 de abril de 2018, Núm. 91

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Real decreto lei 2/2018, do 13 de abril, polo que se modifica o texto refundido da Lei de propiedade intelectual, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/1996, do 12 de abril, e polo que se incorporan ao ordenamento xurídico español a Directiva 2014/26/UE do Parlamento Europeo e do Consello, do 26 de febreiro de 2014, e a Directiva (UE) 2017/1564 do Parlamento Europeo e do Consello, do 13 de setembro de 2017.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid