Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Luns 16 de abril de 2018, Núm. 92

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA E DEPORTE

  • Resolución do 9 de abril de 2018, da Secretaría de Estado de Educación, Formación Profesional e Universidades, pola que se corrixen erros na do 23 de marzo de 2018, pola que se establecen as instrucións para o cálculo da cualificación final que debe figurar nas credenciais de convalidación por 1º de bacharelato e de homologación de títulos estranxeiros ao título de graduado ou graduada en educación secundaria obrigatoria e ao de bacharel español.

MINISTERIO DE ENERXÍA, TURISMO E AXENDA DIXITAL

  • Resolución do 6 de abril de 2018, da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pola que se publican os novos prezos de venda, antes de impostos, dos gases licuados do petróleo por canalización.

MINISTERIO DE AGRICULTURA E PESCA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E COMPETITIVIDADE

  • Resolución do 28 de marzo de 2018, da Dirección Xeral de Seguros e Fondos de Pensións, pola que se aproban as recargas en favor do Consorcio de Compensación de Seguros en materia de seguro de riscos extraordinarios que teñen que satisfacer obrigatoriamente os asegurados; a cláusula de cobertura que hai que inserir nas pólizas de seguro ordinario e a información que teñen que facilitar as entidades aseguradoras relativa ás pólizas incluídas no réxime de cobertura dos riscos extraordinarios.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid