Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 20 de abril de 2018, Núm. 96

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE AGRICULTURA E PESCA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE

  • Orde APM/401/2018, do 12 de abril, pola que se fixa a porcentaxe a que se refire o artigo 131 do Reglamento xeral da Lei de contratos das administracións públicas, aprobado polo Real decreto 1098/2001, do 12 de outubre, que se aplica no Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE GALICIA

  • Lei 1/2018, do 2 de abril, pola que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CANTABRIA

COMUNITAT VALENCIANA

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid