Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 21 de abril de 2018, Núm. 97

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Real decreto lei 3/2018, do 20 de abril, polo que se modifica a Lei 16/1987, do 30 de xullo, de ordenación dos transportes terrestres, en materia de arrendamento de vehículos con condutor.

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Resolución do 20 de abril de 2018, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da área do monopolio.

MINISTERIO DE ENERXÍA, TURISMO E AXENDA DIXITAL

  • Resolución do 19 de abril de 2018, da Secretaría de Estado de Enerxía, pola que se aproba o calendario e as características do procedemento competitivo de poxas para a asignación do servizo de xestión da demanda de interrompibilidade regulado na Orde IET/2013/2013, do 31 de outubro, para o período de entrega comprendido entre o 1 de xuño e o 31 de decembro de 2018.

MINISTERIO DE AGRICULTURA E PESCA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE

  • Real decreto 190/2018, do 6 de abril, polo que se declara zona especial de conservación o lugar de importancia comunitaria LIC ES6300001 Illas Chafarinas, da rexión bioxeográfica mediterránea da Rede Natura 2000, se amplía e se fai coincidir co anterior espazo a zona de especial protección para as aves de igual nome, e se aproban as correspondentes medidas de conservación do espazo conxunto.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS

  • Real decreto 229/2018, do 20 de abril, polo que se aproba a modificación dos Estatutos da Fundación do Teatro Real F.S.P., que pasa a denominarse Fundación Nacional do Teatro Real e do Teatro de La Zarzuela F.S.P., e se adoptan as disposicións necesarias para a integración na Fundación dos medios do Teatro de La Zarzuela, centro de creación artística do Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid