Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 28 de abril de 2018, Núm. 103

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 1680-2018, contra os artigos 1, 2 (puntos 2 e 3), 3, 4, 5, as disposicións adicionais segunda, terceira, cuarta e sétima, e a disposición derradeira primeira da Lei de Cataluña 9/2017, do 27 de xuño, de universalización da asistencia sanitaria con cargo a fondos públicos mediante o Servizo Catalán de Saúde.

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Resolución do 27 de abril de 2018, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedorías de tabaco e timbre da península e Illes Balears.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS

  • Corrección de erros da Orde PRA/375/2018, do 11 de abril, pola que se modifica o anexo IV do Regulamento xeral de condutores, aprobado polo Real decreto 818/2009, do 8 de maio.

MINISTERIO DE SANIDADE, SERVIZOS SOCIAIS E IGUALDADE

  • Orde SSI/425/2018, do 27 de abril, pola que se regula a comunicación que deben realizar os titulares de medicamentos homeopáticos a que se refire a disposición transitoria sexta do Real decreto 1345/2007, do 11 de outubro, polo que se regula o procedemento de autorización, rexistro e condicións de dispensación dos medicamentos de uso humano fabricados industrialmente.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid