Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 1 de maio de 2018, Núm. 105

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

  • Emendas de 2016 ao anexo do Convenio internacional para previr a contaminación polos buques, 1973, modificado polo Protocolo de 1978 (Convenio MARPOL), adoptadas en Londres o 28 de outubro de 2016 mediante Resolución MEPC.276(70).

MINISTERIO DE ENERXÍA, TURISMO E AXENDA DIXITAL

  • Real decreto 235/2018, do 27 de abril, polo que se establecen métodos de cálculo e requisitos de información en relación coa intensidade das emisións de gases de efecto invernadoiro dos combustibles e a enerxía no transporte; se modifica o Real decreto 1597/2011, do 4 de novembro, polo que se regulan os criterios de sustentabilidade dos biocarburantes e biolíquidos, o sistema nacional de verificación da sustentabilidade e o dobre valor dalgúns biocarburantes para efectos do seu cómputo, e se establece un obxectivo indicativo de venda ou consumo de biocarburantes avanzados.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid