Está Vd. en

Suplemento en galego do día: Mércoles 9 de maio de 2018

I. Disposicións xerais

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

  • Recurso de inconstitucionalidade n.º 2533-2018 contra a Lei 2/2018, do 8 de maio, de modificación da Lei 13/2008, do 5 de novembro, da presidencia da Xeneralidade e do Goberno, respecto dos seguintes preceptos: artigo 1, que introduce o número 3 do artigo 4 da Lei 13/2008; artigo 2, na súa integridade, que agrega novos puntos ao artigo 35 da Lei 13/2008, e disposición adicional na súa integridade.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid