Está Vd. en

Suplemento en galego do día: Mércoles 9 de maio de 2018

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

  • Acordo entre o Goberno do Reino de España e o Goberno da República de Kazajstán sobre a protección mutua da información clasificada, feito en Astaná o 15 de xullo de 2017.

  • Corrección de erros da Troca de notas pola que se modifica o Acordo entre o Reino de España e a República de Serbia sobre o recoñecemento recíproco e a troca dos permisos de condución nacionais subscrito mediante Troca de notas do 27 de novembro de 2008 e 9 de marzo de 2009, feita en Madrid o 19 de abril e o 24 de maio de 2017.

MINISTERIO DE AGRICULTURA E PESCA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE

  • Real decreto 236/2018, do 27 de abril, polo que se establecen as bases reguladoras para a concesión de axudas para o fomento da creación de organizacións de produtores e asociacións de organizacións de produtores de carácter supraautonómico no sector agrario.

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E COMPETITIVIDADE

  • Resolución do 8 de maio de 2018, da Dirección Xeral do Tesouro, pola que se actualiza o anexo 1 incluído na Resolución do 4 de xullo de 2017, da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira, pola que se define o principio de prudencia financeira aplicable ás operacións de endebedamento e derivados das comunidades autónomas e entidades locais.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CATALUÑA

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid