Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Luns 14 de maio de 2018, Núm. 117

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES E DE COOPERACIÓN

  • Protocolo ao Acordo marco de colaboración e cooperación entre a Unión Europea e os seus Estados membros, por unha parte, e a República de Filipinas, por outra, para ter en conta a adhesión da República de Croacia á Unión Europea, feito en Bruxelas o 15 de xaneiro de 2015.

  • Corrección de erros á Resolución do 16 de abril de 2018, da Secretaría Xeral Técnica, sobre aplicación do artigo 24.2 da Lei 25/2014, do 27 de novembro, de tratados e outros acordos internacionais.

MINISTERIO DE DEFENSA

  • Corrección de erros da Orde DEF/440/2018, do 24 de abril, pola que se modifica a Orde DEF/1097/2012, do 24 de maio, pola que se determinan as titulacións requiridas para ingresar nos centros docentes militares de formación para acceso ás diferentes escalas de oficiais e suboficiais das Forzas Armadas.

MINISTERIO DE ENERXÍA, TURISMO E AXENDA DIXITAL

  • Resolución do 7 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pola que se publican os novos prezos de venda, antes de impostos, dos gases licuados do petróleo por canalización.

  • Resolución do 7 de maio de 2018, da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pola que se publican os novos prezos máximos de venda, antes de impostos, dos gases licuados do petróleo envasados, en envases de carga igual ou superior a 8 kg e inferior a 20 kg, excluídos os envases de mestura para usos dos gases licuados do petróleo como carburante.

COMUNITAT VALENCIANA

COMUNIDADE AUTÓNOMA DAS ILLES BALEARS

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid