Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 19 de maio de 2018, Núm. 122

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Resolución do 18 de maio de 2018, da Presidencia do Comisionado para o Mercado de Tabacos, pola que se publican os prezos de venda ao público de determinados elaborados de tabaco en expendedurías de tabaco e timbre da Península e Illes Balears.

MINISTERIO DE AGRICULTURA E PESCA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE

  • Real decreto 293/2018, do 18 de maio, sobre redución do consumo de bolsas de plástico e polo que se crea o Rexistro de Produtores.

  • Real decreto 294/2018, do 18 de maio, polo que se modifica o Real decreto 704/2017, do 7 de xullo, polo que se establecen as bases reguladoras para a concesión directa das subvencións estatais para a renovación do parque nacional de maquinaria agraria.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA E PARA AS ADMINISTRACIÓNS TERRITORIAIS

  • Real decreto 295/2018, do 18 de maio, polo que se regula a concesión directa dunha subvención á Comunidade Autónoma de Aragón para o financiamento de investimentos na provincia de Teruel que favorezan a xeración de renda e riqueza na dita provincia.

TRIBUNAL SUPREMO

  • Sentenza do 26 de abril de 2018, da Sala Terceira do Tribunal Supremo, que estima o recurso interposto contra o Real decreto 641/2016, do 9 de decembro, polo que se modifica o Regulamento xeral da Seguridade Social das Forzas Armadas, aprobado polo Real decreto 1726/2007, do 21 de decembro, e declara a súa nulidade.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid