Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Mércoles 6 de xuño de 2018, Núm. 137

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Resolución do 28 de maio de 2018, conxunta da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira e da Intervención Xeral da Administración do Estado, pola que se modifica a do 27 de marzo de 2018 pola que se regula o procedemento para a realización do pagamento das cotizacións a favor da Tesouraría Xeral da Seguridade Social.

MINISTERIO DO INTERIOR

  • Resolución do 16 de maio de 2018, da Secretaría de Estado de Seguridade, pola que se establecen os modelos da solicitude e da licenza que autoriza os particulares para adquiriren, posuíren, utilizaren ou introduciren en España os precursores de explosivos restrinxidos, previstos na Lei 8/2017, do 8 de novembro, sobre precursores de explosivos.

MINISTERIO DE FOMENTO

MINISTERIO DE EMPREGO E SEGURIDADE SOCIAL

  • Real decreto 292/2018, do 18 de maio, polo que se regulan o procedemento de acceso e o réxime de prestación da formación profesional marítima e sanitaria do Instituto Social da Mariña.

MINISTERIO DE AGRICULTURA E PESCA, ALIMENTACIÓN E MEDIO AMBIENTE

  • Orde APM/607/2018, do 1 de xuño, pola que se modifica a Orde AAA/2444/2015, do 19 de novembro, pola que se establecen medidas de emerxencia preventivas fronte á febre aftosa no Magreb.

MINISTERIO DE ECONOMÍA, INDUSTRIA E COMPETITIVIDADE

  • Resolución do 5 de xuño de 2018, da Dirección Xeral do Tesouro, pola que se actualiza o anexo 1 incluído na Resolución do 4 de xullo de 2017, da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira, pola que se define o principio de prudencia financeira aplicable ás operacións de endebedamento e derivados das comunidades autónomas e entidades locais.

COMUNIDADE AUTÓNOMA DE CANTABRIA

COMUNIDADE DE MADRID

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid