Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Venres 8 de xuño de 2018, Núm. 139

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Resolución do 24 de maio de 2018, do Departamento de Recadación da Axencia Estatal de Administración Tributaria, pola que se modifica o prazo de ingreso en período voluntario dos recibos do imposto sobre actividades económicas do exercicio 2018 relativos ás cotas nacionais e provinciais e se establece o lugar de pagamento das ditas cotas.

  • Resolución do 24 de maio de 2018, da Secretaría de Estado de Función Pública, pola que se modifican formatos de documentos rexistrais para a inscrición e anotación de actos administrativos e outros actos de xestión de persoal no Rexistro Central de Persoal.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid