Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 12 de xuño de 2018, Núm. 142

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Lei 3/2018, do 11 de xuño, pola que se modifica a Lei 23/2014, do 20 de novembro, de recoñecemento mutuo de resolucións penais na Unión Europea, para regular a orde europea de investigación.

  • Lei 4/2018, do 11 de xuño, pola que se modifica o texto refundido da Lei xeral para a defensa dos consumidores e usuarios e outras leis complementarias, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/2007, do 16 de novembro.

  • Lei 5/2018, do 11 de xuño, de modificación da Lei 1/2000, do 7 de xaneiro, de axuizamento civil, en relación coa ocupación ilegal de vivendas.

MINISTERIO DE DEFENSA

  • Real decreto 336/2018, do 25 de maio, polo que se crea a medalla de campaña para recoñecer a participación en determinadas operacións militares e campañas no exterior e se establecen os criterios xerais para a súa concesión.

MINISTERIO DE FACENDA E FUNCIÓN PÚBLICA

  • Resolución do 4 de xuño de 2018, conxunta da Dirección Xeral da Axencia Estatal de Administración Tributaria e da Secretaría Xeral do Tesouro e Política Financeira, pola que se modifica a do 13 de outubro de 2016, pola que se establecen o procedemento e as condicións para a participación por vía telemática en procedementos de alleamento de bens a través do portal de poxas da Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL E FUNCIÓN PÚBLICA

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA

  • Orde TEC/625/2018, do 11 de xuño, pola que se avoca a competencia da Secretaría de Estado de Enerxía e se modifica a Resolución do 9 de maio de 2018, da Secretaría de Estado de Enerxía, pola que se aproban as regras de funcionamento dos mercados diario e intradiario de produción de enerxía eléctrica.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid