Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Martes 12 de xuño de 2018, Núm. 142

I. Disposicións xerais

XEFATURA DO ESTADO

  • Lei 3/2018, do 11 de xuño, pola que se modifica a Lei 23/2014, do 20 de novembro, de recoñecemento mutuo de resolucións penais na Unión Europea, para regular a orde europea de investigación.

  • Lei 4/2018, do 11 de xuño, pola que se modifica o texto refundido da Lei xeral para a defensa dos consumidores e usuarios e outras leis complementarias, aprobado polo Real decreto lexislativo 1/2007, do 16 de novembro.

  • Lei 5/2018, do 11 de xuño, de modificación da Lei 1/2000, do 7 de xaneiro, de axuizamento civil, en relación coa ocupación ilegal de vivendas.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid