Está Vd. en

Suplemento en galego do BOE: Sábado 30 de xuño de 2018, Núm. 158

I. Disposicións xerais

MINISTERIO DE FACENDA

MINISTERIO DE FOMENTO

  • Real decreto 695/2018, do 29 de xuño, polo que se modifica o Real decreto 664/2015, do 17 de xullo, polo que se aproba o Regulamento de circulación ferroviaria.

MINISTERIO DE TRABALLO, MIGRACIÓNS E SEGURIDADE SOCIAL

  • Real decreto 696/2018, do 29 de xuño, polo que se aproba o Regulamento xeral da xestión financeira da Seguridade Social.

  • Orde TMS/693/2018, do 28 de xuño, pola que se desenvolve o Real decreto 292/2018, do 18 de maio, polo que se regulan o procedemento de acceso e o réxime de prestación da formación profesional marítima e sanitaria do Instituto Social da Mariña.

MINISTERIO DA PRESIDENCIA, RELACIÓNS COAS CORTES E IGUALDADE

  • Real decreto 697/2018, do 29 de xuño, polo que se crea o grupo de traballo para a reforma do Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música e se derroga o Real decreto 229/2018, do 20 de abril, polo que se aproba a modificación dos estatutos da Fundación do Teatro Real F.S.P., que pasa a denominarse Fundación Nacional do Teatro Real e do Teatro de La Zarzuela F.S.P., e se adoptan as disposicións necesarias para a integración na Fundación dos medios do Teatro de La Zarzuela, centro de creación artística do Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música.

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL E FUNCIÓN PÚBLICA

MINISTERIO PARA A TRANSICIÓN ECOLÓXICA

  • Real decreto 699/2018, do 29 de xuño, polo que se declara área mariña protexida o corredor de migración de cetáceos do Mediterráneo, se aproba un réxime de protección preventiva e se propón a súa inclusión na Lista de zonas especialmente protexidas de importancia para o Mediterráneo (Lista ZEPIM) no marco do Convenio de Barcelona.

  • Resolución do 28 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas, pola que se publica a tarifa de último recurso de gas natural.

subir

Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid